Applikationsutveckling

Under årens lopp har vi tillverkat och servat tusentals hemsidor, och har därmed skaffat oss en av marknadens största erfarenheter av webbproduktion. Ibland handlar det om att städa upp innehållet på en redan befintlig hemsida, andra gånger om att tillsammans med kund skapa och lansera större webbsatsningar eller applikationer. Här följer ett litet urval av några tidigare utförda projekt.


 

M25 Svets | www.m25svets.se
Uppdrag: Design & Layout + Applikationsutveckling

M25 Svets med huvudkontoret beläget i Bön, en ort mellan Brålanda och Frändefors, erbjuder sina kunder tjänster inom svetsning och mekanisk entreprenad. Företaget har flera anställda och inhyrda operatörer som utför arbeten på ett stort geografiskt område.

För M25 uppstod problemet med att hålla reda på alla kunder, projekt och operatörer på ett välstrukturerat sätt. Operatörerna hade svårt att rapportera arbetstider och material som använts för de olika jobben.

Vi på Yamito tog därmed fram ett specialanpassat resurshanteringssystem där M25 direkt från huvudkontoret kan lägga upp kunder med tillhörande projekt. Därefter fördelar de i systemet operatörer till projekten. Operatörerna i sin tur rapporterar, via sitt personliga webbinloggning, arbetstid, restid, materialåtgång m.m. Från systemet kan ekonomiavdelningen sedan plocka ut rapporter som underlag för lön, fakturering och uppföljning.

Besök M25 Svets på: http://www.m25svets.se/

 

 


 

Annelundsvillan | www.annelundsvillan.se
Uppdrag: Design & Layout + Applikationsutveckling

Annelundsvillan är en fest och konferensanläggning belägen i Borås. De arrangerar allt från enklare möten till stora fester så som bröllop.

Förutom att vi på Yamito AB ligger bakom design och layout, skapade vi efter Annelundsvillans önskemål även en widget för deras hemsida. Widgeten kallas för eventkalender och används för att meddela besökaren om framtida publika event på anläggningen.

Eventen matas in i ett enkelt gränssnitt av Annelundsvillan själva, varefter det kommer med i listan över event som alterneras i tur och ordning på hemsidan. Allt är mycket enkelt och kan integreras i designen utan att störa ögat. Samtidigt får mycket information plats på liten yta och sidan blir levande genom den rörelse som skapas.

Besök hemsidan på: http://www.annelundsvillan.se/

 

 


 

Everymed AB | www.everymed.se
Uppdrag: Applikationsutveckling

Everymed AB är ett svenskt medicintekniskt utvecklingsbolag med säte i Borås. Everymed AB startades 2003 och fokuserar på att utveckla hjälpmedel främst för diabetesområdet.

Everymeds första produkt till marknaden var den svenskutvecklade blodsockermätaren EveryX3. EveryX3 är en egen produkt, efter företagets grundare leg. läkare Gerhard Andersson, med världens särklass snabbaste, och samtidigt mycket enkel, testprocedur från det att du plockar upp mätaren ur fickan tills det du lägger tillbaka den.

För Everymeds räkning har vi på Yamito tagit fram PC-programvara riktad till slutkonsument. Mätaren lagrar upp till 500 mätvärden i internminnet. Detta kan sedan överföras till pc-programvaran via USB varpå den presenteras grafiskt och textuellt. Här kan diabetikern själv få en god överblick över hur hans/hennes blodglukosvärde förändrats över tiden och i olika situationer. För en diabetiker är det av stor vikt, för att i så stor utsträckning som möjligt undvika följdsjukdomar, att hålla ett stabilt värde som inte varierar i för stor utsträckning.

Pc-programvaran stödjer även kommunikationen med diabetikerns diabetessköterska då en specialanpassad rapport kan genereras. Denna kan sedan skickas in till diabetessköterskan via e-post eller tas med utskriven vid besök hos diabetessköterskan/läkaren.

Besök Everymed på: http://www.everymed.se

 

 


 

Väv-Lina | www.vavlina.se
Uppdrag: Design & layout, Applikationsutveckling

Väv-Lina är ett företag i Uppsala sedan 1984. De har specialiserat sig på hantverk inom textil, smycken och prydnader.  Från hemsidan på vavlina.se marknadsförs hundratals tillbehör och färdiga produkter.

Väv-Lina vill här skapa en enkel och kostnadseffektiv lösning så att hemsidans besökare skulle kunna göra beställningar direkt på plats. En webbshop var ett för stort och tungrott projekt medan ett enkelt formulär inte erbjöd den flexibilitet som krävdes med det stora produktutbudet. Därför tog vi på Yamito fram ett nytt anpassat dynamiskt beställningsformulär som väl integrerade med produktutbudet. Beställningar mottags av Väv-Lina via e-post efter det att kund lagt sin fullständiga order. Beställningsformuläret laddas i ett separat webbfönster för att förenkla navigation mellan produktkatalogen och formuläret.

Besök hemsidan på: http://www.vavlina.se/