Manual för Outlook – Skicka

Manual för Outlook

 
Skicka e-post via Yamito
——————————————————————————
 
Viktig information!

1. Inställningarna i denna guide baseras på att ni redan har installerat ett e-postkonto ifrån oss, samt att ni kan ta emot
e-post med detta konto. Om inte ber vi istället följa någon av våra manualer för installation av e-postkonto.

2. Då denna tjänsten inte stödjs av samtliga internetleverantörer kan vi inte garantera att dessa inställningar fungerar för er. Vi rekommenderar er därför att alltid till en början att använda er internetleverantörs SMTP-inställningar.
 

1.

Starta programmet Microsoft Outlook

 
2. Välj menyalternativet Verktyg
 
3. Gå sedan till alternativet E-postkonton
 
4. Markera Visa eller ändra befintliga e-postkonton och klicka på Nästa
 
 
 
 
5. Markera det e-postkonto ni önskar redigera inställningarna för och klicka på Ändra
 
 
 
6.

Fältet Utgående e-post (SMTP) innehåller den serveradress som e-postkontot är inställt att skicka e-post via.

Ange samma värde i fältet Utgående e-post (SMTP), som finns angivet i fältet för Inkommande e-post (POP3).

 
 
 
 
7.

Klicka på knappen Fler inställningar och välj fliken Utgående server

Bocka i alternativet – Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering
Bocka i alternativet – Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post

 
 

   
8.

Gå vidare till fliken Avancerat och kontrollera att serverportnummer är ifyllt enligt nedan.

– Inkommande e-post (POP3): 110
– Utgående e-post (SMTP) : 587

Klicka på OK för att spara inställningarna.

   
 
   
   
   
 
Klicka på Slutför för att spara ändringar och slutföra.